ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA - KAZIUKI

4 Marca

Postać świętego

Przyszły święty urodził się 3 października 1458 r. na Wawelu w Krakowie. Jego rodzicami byli Kazimierz Jagiellończyk - Król Polski i Elżbieta z Habsburgów (Rakuszanka) córka króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej.

Pierwsze lata dzieciństwa spędził pod opieką matki. W tamtym okresie Rodzina Królewska często mieszkała na zamku w Radomiu, spędzała tam święta Bożego Narodzenia, chodźby w 1461, 1462 czy 1477 r.

Gdy Królewicz ukończył 9 lat dalszą jego edukację powierzono Janowi Długoszowi, wybitnemu kronikarzowi dziejów polski. Fechtunku i jazdy konnej uczył go Stanisław Szydłowiecki, a medycyny profesor Jan Wels z Poznania.

W 1471 Senat Węgier, chcąc pozbyć się tyrańskich rządów Macieja Korwina proponuje koronę Królewiczowi Kazimierzowi. Na Węgry rusza wyprawa wojenna z Królewiczem. Niestety wojska Macieja okazała się silniejsze i Kazimierz nie obejmuje władzy. Tak wspomina to wydarzenie w swoich pamiętnikach: "Nie była mi przeznaczona przez Boga korona św. Szczepana. Nie chcę korony okupionej przelewem krwi chrześcijańskiej, bo celem moim było zjednoczenie Węgier z Polską, a nie wywołanie bratobójczej krwawej walki wewnętrznej"

Wiosną 1483 r. Królewicz udał się do Grodna z uwagi na szerzącą się zarazę w Koronie. Objął wtedy urząd Podkanclerzego. Już wówczas Kazimierz cierpiał na suchoty. Królewicz Kazimierz Jagiellończyk zmarł 4 marca 1484 r. nad ranem, na zamku w Grodnie. Ciało pochowano w katedrze wileńskiej.

A tak o Królewiczu pisał Jan Targowicki: "Książe wzbudzającej podziw cnoty i rozwagi oraz nauki nadzwyczajnej, którymi to przymiotami serca wiele narodów do miłości ku sobie pociągał."

Królewicz Kazimierz został kanonizowany w 1521 r. lecz bulla papieska zaginęła, dlatego ponowną bullę kanonizacyjną wydał papież Klemens VIII w 1602 r. Św. Kazimierz jest patronem Litwy, Polski, Diecezji Radomskiej, młodzieży a zwłaszcza osób poświęcających się służbie publicznej.

Kaziuki

Od 1636 r. w Wilnie organizowane są Kaziuki, czyli jarmark z okazji święta św. Kazimierza Królewicza. Początkowo odbywały się one na Placu Katedralnym, później na Placu Łukiskim, a dziś na całej starówce Wilna.

Można tam kupić setki różnych wyrobów rękodzieła, ale do najważniejszych znaków rozpoznawczych Kaziuków należą duże, kolorowe palmy.

Obecnie Kaziuki organizowane są w wielu miastach, np. Grodnie, Warszawie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku czy Radomiu. Z każdym rokiem przybywa kolejnych miast upamiętniających postać św. Kazimierza Jagiellończyka.

PRZYSŁOWIA

  • "Dzień świętego Kazimierza resztki zimy uśmierza"
  • "Na świętego Kazimierza pełno już młodego zwierza"
  • "Jak w Kazimierza pochmurno, o jarzynę nietrudno"
  • "Na Kazimierza dzień się z nocą przymierza"
  • "Jeżeli na świętego Kazimierza pogoda, to na ziemniaki woda (na wykopki)"
  • "Na świętego Kazimierza wyjdzie skowronek spod pierza"
  • "W dzień świętego Kazimierza zima do morza zmierza"