ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY

19 Marca

Geneza

Św. Józef był cieślą, ale pochodził z królewskiego rodu Dawida. Został wybrany przez Boga na oblubieńca Najświętszej Maryji Panny i opiekuna Jezusa. Św. Józef jest wzorem sprawiedliwego męża. Św. Józefa widzimy przy narodzinach Jezusa, podczas ucieczki do Egiptu i później przez pierwsze lata życia Jezusa. Nie ma św. Józefa przy śmierci Jezusa, co oznaczać może tylko jedno, że wcześniej zmarł.

Uroczystość na jego część obchodzona jest już od VIII w. Początkowo w Oktawie Bożego Narodzenia, a od XV w. w dniu 19 marca.

Św. Józef jest patronem rodzin i narzeczonych. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

Mąż i ojciec

Św. Jan Paweł II stawia św. Józefa wszystkim mężom i ojcom za wzór do naśladowania:

"Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełnia to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskiliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i całości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w życie Chrystusa i Kościoła."

Dyspensa na post

W tym dniu nie obowiązują rygory Wielkiego Postu. Podczas liturgii w kościołach używa się białego koloru. Na ten dzień organizuje się zaręczyny.

PRZYSŁOWIA

  • "Święty Józef kiwnie brodą, idźże zimo, na dół z wodą"
  • "Święty Józek wiezie trawy wózek, ale czasem smuci, bo śniegiem przyrzuci"
  • "Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to już śniegu nie będzie"
  • "Przyjdzie święty Józef z pomocą, porówna dzień z nocą"
  • "Józef, Mateusz dni z nocą zrównają, a Jan z Tomaszem przesilenie dają"
  • "Jak na świętego Józefa chmurki, to sadź ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda, to sadź gdzie woda"
  • "Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie"
  • "Święty Józef pogodny, będzie roczek wodny"

ZOBACZ TAKŻE