OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY

21 Listopada

Geneza

Rodzice Najświętszej Maryji Panny św. Joachim i św. Anna przez wiele lat od swojego ślubu nie mogli się doczekać potomstwa. Prowadzili bardzo bogobojne życie i stale się modlili o dziecko. W kulturze żydowskiej tamtych czasów było to szczególnie istotne, gdyż brak potomstwa odczytywano jako brak Łaski Bożej. Św. Anna złożyła więc ślub, że jeśli urodzi się im dziecko, zostanie ono oddane na służbę Bogu.

Po narodzinach Najświętszej Maryji Panny, by wypełnić złożone śluby, św. Joachim i św. Anna oddali małą jeszcze Maryję na służbę do Świątyni. Zgodnie z ówczenym obyczajem dziecko było oddawane do Świątyni przed ukończeniem 5 roku życia i w przypadku dziewczynki przebywało tam najdalej do osiągnięcia dojrzałości. Przyjmuje się, że Maryja została oddana do Świątyni w wieku 3 lat i przebywała tam ok. 12 lat. Do Świątyni przyjął Maryję kapłan Zachariasz, ojciec św. Jana Chrzciciela. Służba w Świątyni polegała na wykonywaniu szat lituricznych i asystowaniu podczas uroczystości. Ze Świątyni można było wyjść tylko raz w roku.

Mniszki klauzurowe

Wzorując się na posłudze Najświętszej Maryji Panny w Świątyni, zakładane są zakony żeńskie klauzulowe, których charyzmat obejmu m.in. życie w zamknięciu i całkowite poświęcenie się kontemplacji i modlitwie. Takich zakonów żeńskich jest 14 i jeden zakon męski.

Dzisiejsze wspomnienie jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek. Zgromadzenie założyła Zofia z Maciejowskich Czeska w 1626 r. w Krakowie. Celem zgromadzenia jest nauczanie i wychowanie dziewcząt.

PRZYSŁOWIA

  • "Gdy pogoda w Ofiarowanie, ostra zima nastanie"
  • "Jaka pogoda w Ofiarowanie służy, taka się na całą zimę wróży"

ZOBACZ TAKŻE