ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNIE - MATKI BOŻEJ KWIETNEJ

25 Marca

Geneza

Oto posłaniec samego Boga Archanioł Gabriel odwiedza Najświętszą Pannę i oznajmia jej, że będzie matką Boga (Łk 1,28-35):

"...Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą,...Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca»... Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

Maryja pokornie odrzekła (Łk 1,38): ...«Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!»

Już w IV w. wybudowano w Nazarecie Bazylikę Zwiastowania w miejscu, gdzie wg. tradycji stał domek Maryji. Budowla przetrwała do XI w. kiedy to krzyżowcy zastąpili ją nową o wile większą i okazalszą, która przetwała do 1955 r. Wtedy to franciszkanie wybudowali obecną świątynię. Pewnym świadkiem z czasów Maryji jest jedyna w Nazarecie studnia.

Potocznie święto to nazywa się:

 • Matki Bożej Kwietnej - Maryja, która będzie matką, patronuje nabrzmiałym już pąkom kwiatów
 • Matki Bożej Roztwornej - czyli otwierającej ziemię

Dwie modlitwy upamiętniją moment zwiastowania: Pozdrowienie Anielskie i Anioł Pański

Pozdrowienie Anielskie

Modlitwa ta składa się z pozdrowienia Archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Na słowach "łaski pełna" - opiera się dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryji. Słowa Gabriela potwierdzają, że Maryja nigdy nie była pozbawiona łaski.

Modlitwa rozpowszechniła się dzięki "nabożeństwu trzech Zdrowaś" odmawianej w intencji wyjednania sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości, albo: niewinności, czystości i celibatu, czy wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.

Anioł Pański

Modlitwa powstała w Średniowieczu, a jej odmawianie było ściśle związane ze zwyczjem bicia w dzowny. Dzwony kościelne odzywały się trzy razy dzienne, w celu oznajmienia wszystkim pór dnia: poranku, południa i wieczoru. W epoce bez zegarów było to bardzo praktyczne zajęcie. Stąd wywodzi się zwyczaj przerywania pracy i odmawiania Anioła Pańskiego na bicie dzwonów.

Papież Jan XXII pierwszy związał odmawianie modlitwy Anioł Pański z uzyskaniem odpustów w 1318 r. Natomiast Papież św. Pius V w XVI w. nadał jej kształt znany do dzisiaj.

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryji.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.

Bociany

Ze świętem Zwiastowania wypatruje się powracających bocianów do swoich gniazd. Bociany, jako jedyne ptaki, z nieznanych powodów, budują gniazda w sąsiedztwie domów ludzi. Są uznawane za znak Chrystusa, bo:

 • tępią węże - symbol szatana,
 • zawsze wracają do swego gniazda - symbolizują szczęśliwe pożycie małżeńskie,
 • stoją na jednej nodze - znak kontemplacji,
 • "przynoszą" wyczekiwane dziecko.

Dom, który wybiorą bociany na gniazdo, jest domem szczęśliwym, omijanym przez wszelkie niepowodzenia. Dlatego nie wolno krzywdzić tych ptaków, bo śmiałka może spotkać kara.

PRZYSŁOWIA

 • "Na Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak niechybnej to powodzi"
 • "Jakie Zwiastowanie takie Zmartwychwstanie"
 • "Kiedy dzień Zwiastowania Pańskiego piękny i jasny, każdy kąt dla dobytku będzie za ciasny"
 • "Na Zwiastowanie kiedy mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak niechybnej to powodzi"
 • "Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie"
 • "Na Matkę Bożą Roztworną rzuca jaskółka swoją topiel jeziorną"
 • "Ile dni ciepłych przed Zwiastowaniem Panny Maryji, tyle po Zwiastowaniu dni śniegiem i deszczem przeplatanych"

ZOBACZ TAKŻE