ŚW. MARKA EWANGELISY, DZIEŃ KRZYŻOWY - LITANIA WIĘKSZA

25 Kwietnia

Postać świętego

Św. Marek był Palestyńczykiem, należał do grona pierwszych wyznawców Chrystusa. Jego matka miała na imię Maria, była chrześcijanką i prawdopodobnie właścicielką Wieczernika - domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza. Nie wykluczone, że posiadała również ogród Getsemani na Górze Oliwnej, gdzie pojmano Jezusa.

Św. Marek był uczniem św. Piotra Apostoła, później przez jakiś czas towarzyszył św. Pawłowi Apostołowi Narodów. Póżniej jednak ich drogi rozeszły się. Wiadomo, że głosił Ewangelię na Cyprze i w Rzymie.

Św. Marek jest autorem jednej z Ewangelii, którą spisał w latach 50-60. Jest ona odzwierciedleniem nauki głoszonej przez św. Piotra i adresowana jest nie dla Żydów. Zawiera bowiem wiele wyjaśnień zwyczajów żydowskim i tłumaczeń słów z aramejskiego na grecki.

W IX w. Wenecjanie przewieźli relikwie św. Marka do Wenecji i złożyli we wspaniałej bazylice. Marek jest patronem notariuszy, pisarzy i murarzy. Przyzywany jest o obfite zbiory podczas wiosennych siewów oraz w sprawach pogody. W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, trzyma w dłoni otwartą księgę i towarzyszy mu lew (często ze skrzydłami).

Dzień Krzyżowy - Litania Większa

Dzień wspomnienia św. Marka (25 kwietnia) jest poświęcony błaganiom o dobrą pogodę i obfite plony. W ten dzień po Mszy św. odbywa się procesja wśród pól, do kapliczek lub krzyży przydrożnych i polnych, podczas której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych w intencji obfitych zbiorów.

Święto to powszechnie znane jest jako Dzień Błagalny. W Polsce natomiast znane jest pod nazwą Dzień Krzyżowy od procesji, która podąża do krzyży przydrożnych. Jest to Dzień Krzyżowy - Litania Większa, w odróżnieniu od Dni Krzyżowych - Litania Mniejsza przypadających przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego.

Tradycja tego święta narodziła w Rzymie w VI wieku. Za sprawą Papieża św. Grzegorza Wielkiego obrzędy te rozpowszechniły się w całym Kościele.

dni_krzyzowe_litania_wieksza.jpg

ZOBACZ TAKŻE