ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA

29 Września

Postać Archaniołów

Bóg, przed stworzeniem człowieka, stworzył Niebiosa i jego mieszkanców, czyli Anioły - istoty duchowe. Aniołowie posiadają wolną wolę, ale są niewidocznymi dla człowieka. Ilekroć na kartach Biblii ukazują się człowiekowi, przybierają postać młodego mężczyzny.

Pismo Święte podaje imiona tylko trzech Aniołów - Michała, Gabriela i Rafała. Im przypisuje się przewodnią rolę wśród Aniołów i stąd wyróżnia się ich tytułem Archanioł - najwyższy przywódca.

Św. Rafal Archanioł w Księdze Tobiasza (Tb 12, 15) mówi, że jest siedmiu Archaniołów. Biblia nigdzie nie podaje imion pozostałych czterech Archaniołów, dlatego Synod w Laodycei (361 r.) zakazał przypisywania im imion przez ludzi. A Synody odbyte w Rzymie w 492 r. i 745 r. potwierdziły i utrzymały ten zakaz.

Św. Michał Archanioł

Imię Michał pochodzi od hebrajskiego "Micha'el" i znaczy"Któż jak Bóg". Gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu, to właśnie św. Michał Archanioł wystąpił przeciw niemu z okrzykiem na ustach "Któż jak Bóg" i wyrzucił Lucyfera i wszystkich szatanów z Nieba.

Biblia 5 razy wspomina Archanioła nazywając go: "jednym z przedniejszych książąt nieba", "obrońcą ludu izraelskiego", "stojący na czele duchów niebieskich, walczący z szatanem". Św. Michał Archanioł jest Księciem Aniołów, wykonawcą Bożych planów względem ludzi, aniołem sądu, kar i miłosierdzia.

Św. Michał jest orędownikiem dobrej śmierci, przywoływanym przez czuwających przy łożu konającego.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest jako wojownik w zbroi, z mieczem w ręku a stopą przygniatający szatana lub smoka. Jego skrzydła są białe. Św. Michał jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Małopolski, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników i żołnierzy.

Św. Gabriel Archanioł

Imię Gabriel pochodzi od hebrajskiego "Gawri'el" co zanczy "Bóg jest Mocą". św. Archanioł Gabriel jest posłańcem Boga, objawia ludziom niezwykłe wydarzenia zbawcze. Na kartach Biblii spotykamy go wielokrotnie: zapowiada Zachariaszowi narodziny syna św. Jana Chrzciciela, zwiastuje Najświętszej Maryji Pannie poczęcie i narodzenie Jezusa Chrystusa, przychodzi w snach do św. Józefa Oblubienica Maryji, pociesza Chrystusa w Ogrójcu.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł nosi tunikę, a na głowie ma diadem lub opaskę. Jego skrzydła są często z pawich piór. Jego atrybutami jest lilia, berło lub gałązka palmy. Św. Gabriel Archanioł jest patronem dyplomatów, filatelistów, posłańców, pocztowców, telegrafu, telefonu, radia i telewizji.

Św. Rafał Archanioł

Imię Rafał pochodzi od hebrajskiego "Rofe'el" co znaczy "Bóg uzdrawia". Św. Rafał Archanioł sam objawił swoje imię w Księdze Tobiasza (Tb 12, 15): "Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"

Św. Rafał Archanioł towarzyszył w podróży Tobiaszowi z Niniwy do Raga, uleczył ze ślepoty jego ojca, uwolnił Sarę od szatana.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec z laską pielgrzyma, krzyżem lub rybą. Jest patronem aptekarzy, chorych, lekarzy, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów i żeglarzy.

Wodowanie okrętów

W tym dniu woduje się nowowybudowane okręty lub łodzie i poleca się je opiece św. Michała Archanioła, by szczęśliwie wracały z każdego rejsu.

Chrzciny w domu dziecka

W domach dziecka i przytółkach w dniu św. Michała Archanioła chrzci się osierocone dzieci i oddaje pod opiekę Zwycięzcy szatana.

PRZYSŁOWIA

 • "Grzmot w świętego Michała, żyzność przyszła, Bogu chwała"
 • "Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała"
 • "Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała"
 • "Gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy"
 • "Jeżeli święty Michał deszczem przysłuży, to suchą wiosnę nam wróży"
 • "Po świętym Michale wolno paść i na skale"
 • "Do Michała przymrozków ile i w maju tyle"
 • "Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w Narodzenie śniegu fura cała"
 • "Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie"
 • "Jeśli bociany do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały"
 • "Zbytek na świętego Michała żołędzi, wiele śniegu w Boże Narodzenie napędzi"