NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY - MATKI BOŻEJ JAGODNEJ

31 Maja

Geneza

Święto to upamiętnia odwiedziny i pobyt przez około trzy miesiące Najświętszej Maryji Panny u swojej krewnej św. Elżbiety - matki św. Jana Chrzciciela. Obie Niewiasty były wtedy brzemienne (Łk 1, 39-45):

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryji, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». "

Jak podaje Tradycja św. Elżbieta mieszkała w Ain Karim, ok. 7 km od Jerozolimy. Co oznacza, że Maryja przemieżyła pieszo z Nazaretu ok. 150 km. Obecnie w Ain Karim znajdują się dwa kościoły, jeden upamiętniający moment spotkania obu Niewiast, a drugi narodzin św. Jana Chrzciciela.

Święto to upowszechnił zakon franciszkanów za sprawą św. Bonawentury od XIII w. Papież Bonifacy IX rozszerzy święto na cały Kościół w roku 1389, a Sobór w Bazylei zatwierdził je w 1444 r.

Wcześniej święto przypadało na 2 lipca, ale Papież Św. Jana Paweł II przeniósł je na 31 maja, by zachować chronologię zdarzeń. Do spotkania Niewiast doszło po Zwiastowaniu Najświętszej Maryji Pannie (25 marca) a przed narodzeniem św. Jana Chrzciciela (24 czerwca).

Matki Bożej Jagodnej

W Polsce święto to nosi potoczną nazwę Matko Bożej Jagodnej.

A to dlatego, że w lipcu, czyli w miesiącu, w którym dawniej obchodzono święto, owocują już krzewy jagodne tak leśne jak i ogrodowe: maliny, poziomeki, jeżyny, czernice, truskaweki, czereśnie, agrest i wiśnie. Podczas swej pieszej wędrówki, która mogła trwać 7-8 dni, Matka Boża żywiła się jagodami, jak podaje Tradycja. Więc w tym dniu należy powstrzymać się od ich spożywania - by nie zabrakło ich dla Matki Bożej. To taka szczególna forma postu.

ZOBACZ TAKŻE