AKTY STRZELISTE

W każdej chwili dnia i nocy

Geneza

Akty strzeliste to krótkie modliwty powtarzane wielokrotnie w ciągu całego dnia. Zwyczaj ich ciągłego odmawiania powstał w odpowiedzi na wezwanie i upomnienie Jezusa Chrystusa (Łk 18, 1): "Zawsze powinniście się modlić i nie ustawać".

Akty strzeliste to modlitwy dziękczynne, prośby, bądź uwielbienia kierowane do Boga, Matki Bożej lub Świętych.

Akty strzeliste to często krótkie cytaty z Pisma Świętego, prywatnych objawień lub modlitw Kościoła.

Najlepiej odmawiać w myśli akty strzeliste ilekroć spojrzymy na jakąś "przypominajkę". To może być kościół lub kapliczka przydrożna, którą mijamy idąc do pracy czy sklepu. W domu są to obrazy święte lub figurki, a w biurze krzyże wiszące nad drzwiami.

Jeśli mijamy figurę Pana Jezusa, myśli swe powinniśmy skierować ku Niemu i odmówić krótką modlitwę do Zbawiciela. Przechodząc obok cmentarza nie zapominajmy o modlitwie za zmarłych. Widząc kościół, uwielbiajmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spotykając na swej drodze figurę Orędowniczki Spraw Naszych, czyli Matki Bożej, polećmy się jej wstawiennictwu.

Akty Strzeliste

Abba, Ojcze!

Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Panie, abym przejrzał!

Panie, zmiłuj się nade mną.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.

Pan mój i Bóg mój.

Bogu niech będą dzięki.

Będę służył!

Jezu, ufam Tobie!

Jezu, rozpal serce moje miłością.

Z Bogiem wszystko mogę.

Panie, potrzebuję Twojej miłości.

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim.

Ufam Miłosierdziu Twojemu.

Jezu Miłosierny - prowadź!

O Maryjo najpokorniejsza, spraw bym się do Ciebie upodobnił.

Matko Niepokalana, dopomóż mi.

Jezus zmiłuj się nade mną.

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu zmiłuj się nade mną, grzesznym.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami.

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.

Wieczny odpowczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekusita niechaj im świeci na wieki. Niech odpowczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Błogosławiona Matko i Niepokalana Dziewico wstawiaj się za nami.

Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.

Boże, Ty jesteś moją mocą.

Cała chwała dla Boga.

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Co mam czynić Panie?

Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mekę swoją świat odkupić raczył.

Oto jestem, przecież mnie wołałeś.

Oto przychodzę Panie, pełnić Twoją wolę.

Panie, co chcesz, abym uczynił?

Panie przymnóż nam wairy.

Przyjdź, Panie Jezu.

Stwórz, o Bożę, we mnie serce czyste.

Zostań z nami Panie.