Pacierz

Geneza

Nazwa "Pacierz" wywodzi sie od nazwy Modlitwy Pańskiej "Ojcze nasz". Po łacinie modlitwa ta zaczyna się słowami: "Pater noster". To właśnie spolszczenie słowa "Pater" poprzez zmiękczenie "t" na "ć" i "r" na "rz" dało słowo Pacierz.

Słowo "Pacierz" wykształciło się ok. X w. i początkowo oznaczało tylko modlitwę "Ojcze nasz". Jest to najstarsza i najczęściej odmawiana modlitwa chrześcian. Np. reguła zakonna benedyktynów z XI w. nakazywała braciom odmawianie "Ojcze nasz" 150 razy w ciągu dnia, na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 150 psalmów.

Z czasem pojęciem "Pacierz" określono cały zbiór modlitw codziennych. I tak zostało do dziś.

Pacierz

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu, i Synowi
i Duchowi Świętemu
jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków.
Amen.

Zajęcia nasze

Zajęcia nasze, prosimy Cię, Panie, natchnieniem Swoim uprzedzaj,
a pomocą wspieraj, aby wszelka nasza modlitwa i praca
od Ciebie się zaczynała i z Tobą kończyła.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.
Amen.

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Modlitwa za Papieża

K: Módłmy się za Ojca Świętego N
W: Niech Pan go strzeże, ożywi go swoim Duchem, błogosławi na ziemi i nie odda go w ręce nieprzyjaciół.

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

ZOBACZ TAKŻE