Najświętszego Serca Jezusowego

Piątek po Oktawie Święta Bożego Ciała

Geneza

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego przypada na piątek po Oktawie Bożego Ciała.

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego jest świętem ustanowionym na prośbę samego Jezusa Chrustusa skierowaną podczas objawień do św. Małgorzaty Marii Alocoque w XVII w.

Papież Klemens XIII w roku 1765 ustanowił Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego dla zakonu Wizytek. Natomiast Papież bł. Pius IX rozszerzył tę Uroczystość na cały Kościół w roku 1856. Uroczystość ta jest obchodzona w piątek po Oktawie Bożego Ciała. A oto słowa samego Jezusa:

"Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędzając siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała zostało ustanowione święto - szczególnie po to, by uczcić Moje Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wynagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołtarzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Strumienia Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatroszczą się o to, by inni Mu ją okazywali".

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa do ludzi. Miłość tę powinniśmy odwzajemnić poprzez osobiste poświęcenie się Sercu Jezusowemu. Tradycję osobistych, rodzinnych lub społecznych poświęceń się Sercu Jezusowemu zapoczątkowała św. Małgorzata Maria Alocoque.

Papież Leon XIII dokonał poświęcenia Sercu Jezusa całego rodzaju ludzkiego 11 czerwca 1899 r.

Papież Benedykt XV tak zachęcał wiernych do osobistego poświęcenia się Sercu Jezusa: "Pragniemy, aby rodziny chrześcijańskie poświęcały się uroczyście Boskiemu Sercu Jezusa i to zaraz od dziś. Błogosławimy wszystkie i każdą poszczególną rodzinę, która się przyczyni w ten sposób do uznania społecznego najwyższej władzy i praw miłości Serca Jezusa nad rodzinami chrześcijańskim"

W Polsce praktykę osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu zapoczątkował ojciec Pius Przeździecki, generał o.o. Paulinów w 1941 roku. Pod wpływem objawień Rozalii Celakównej, powstało „Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, które erygował kanonicznie ks. kardynał Adam Stefan Sapieha w 1946 r. Stolica apostolska pobłogosławiła „Dzieło” 28 października 1948 r. 1 stycznia 1948 roku biskupi polscy zaaprobowali i polecili praktykę osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Ja N… oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusowemu całego siebie: życie moje, uczynki, trudy i cierpienia i pragnę jedynie odtąd każdą częścią mej istoty czcić Go, miłować i wielbić.

Nieodwołalnie postanawiam do Niego zupełnie należeć i wszystko czynić dla Jego miłości, a wyrzec się tego, coby się Mu mogło nie podobać.

Biorę Cię więc, Najświętsze Serce Jezusowe, za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, zapewnienie mego zbawienia, wsparcie mej słabości i niestałości, naprawę wszystkich błędów mego życia i za bezpieczne schronienie w chwili śmierci.

Bądź więc, o Serce pełne dobroci, usprawiedliwieniem moim przed Bogiem Ojcem i odwróć ode mnie strzały Jego słusznego gniewu. O Serce miłości pełne! całą mą ufność w Tobie pokładam, gdyż lękam się mej złości i słabości, a spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci!

Wyniszcz więc we mnie wszystko, coby Ci się nie podobać mogło lub opór Ci stawiało! Niech miłość Twoja czysta tak się wyryje w mem sercu, abym Cię nigdy zapomnieć nie mógł, ani się odłączyć od Ciebie i zaklinam Cię na całą dobroć Twoją, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż całym moim szczęściem i całą moją chwałą jest żyć i umierać jako Twój niewolnik.

---
(300 dni odpustu, który można ofiaroważ za dusze czyśćcowe) Leon XIII, 1 czerwca 1897
Imprimatur Zevenkerken, Festo D.N. Jesu Christi Regis 1931, Theodorus abbas monasterii sancti Andreae
Imprimatur: Brugis, 16 Dec. 1931. Jer. Mahieu. vic. gen.

ZOBACZ TAKŻE