Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny

Sobota po Oktawie Święta Bożego Ciała

Geneza

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny przypada w pierwszą sobotę po Oktawie Bożego Ciała.

Święto Serca Maryji zapoczątkował św. Jan Eudes już w roku 1643 w założonym przez siebie Zakonie Jezusa i Maryji. Następnie Papież Pius VII zatwierdził Święto Najświętszego Serca Maryji dla niektórych diecezji, jako święto lokalne. Papież Pius IX w roku 1854 ogłasza dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny, który daje początek nabożeństwu do Niepokalanego Serca Maryji. Nabożeństwo szybko rozpowszechnia się po Objawieniach Fatimskich w 1917 r. Ostatecznie w roku 1944 Papież Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryji dla całego Kościoła Powszechnego.

W 15 rocznicę Objawień Fatimskich Papież Pius XII 13 października 1942 r. zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu Maryji. Polecił także, by wszystkie Episkopaty zrobiły to samo odnośnie swoich krajów. Prymas Polski ks. August Kardynał Hlond poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryji wraz z całym Episkopatem na Jansej Górze 8 września 1946 r.

Objawienia Fatimskie

Podczas drugiego Objawienia Fatimskiego - 13 czerwca 1917 r - Matka Boża zwraca się do Łucji, Hiacynty i Franciszka tymi słowami:

"Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron(...)"

Wówczas Matka Boska rozchyliła swe dłonie i po raz drugi przekazała nam [widzącym] odblask tego niezmiernego światła(...) Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się w nie wbijać. [Widzący zrozumieli], że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

Z kolei 13 lipca 1917 r. - podczas trzeciego Objawienia - Matka Boża zapowiada Drugą Wojnę Światową, prześladowania Kościoła i nieszczęścia jakie spadną na ludzkość. Jednocześnie Matka Boża wskazuje drogę ratunku - nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryji. Maryja oznajmia: "Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje."

Akt osobistego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny

Jedną z form nabożeństwa do Niepokalnego Serca Maryji jest Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryji Panny. Zawierzyć można samego siebie, swoją rodzinę, pracę, parafię, a także swoje trudności, problemy czy plany. Z dziecięcią ufnością powtarzajmy w każdą sobotę akt naszej bezgranicznej ufności w opiekę Matki Bożej. A oto akt zawierzenia ułożony przez Sł.B. Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

ZOBACZ TAKŻE