Serviam! - Będę służył!

Postać świętego

Św. Josemaría urodził się 9 stycznia 1902 r. w Barbastro w północnej Aragonii w Hiszpanii. Ukończył studia teologiczne w Seminarium św. Karola w Saragossie. 28 marca 1925 r. przyjął święcenia kapłańskie, by kilka dni później objąć probostwo w małej wsi Perdiguery. Za zgodą biskupa kończy studia prawnicze, w Saragossie, a następnie broni doktorat na Uniwersytecie Central w Madrycie.

W latach 1928-1931 był kapelanem Patronatu Chorych, zajmującego się pomocą dla ludzi chorych i opuszczonych. Przebywając pośród biednych i chorych, 2 października 1928 po Mszy św. Josemaria ujrzał czego oczekuje od niego Bóg. Zobaczył drogę świętości i apostolstwa w służbie Kościołowi. Zobaczył człowieka, który poprzez prostotę i ciepło przyjaźni prowadzi do Jezusa tych, którzy są wokół niego. Tak się narodziło Opus Dei - największe dzieło świętego.

Opus Dei, co oznacza z łaciny "Dzieło Boże" jest prałaturą personalną Kościoła Katolickiego. Zadaniem Dzieła jest przekazywanie innym, że praca i zwykłe okoliczności są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy społeczeństwa. Działalność Opus Dei koncentrje się na formowaniu swoich członków, aby rozwijali różnorodne inicjatywy apostolskie, szerząc wokół siebie ideał powszechnego powołania do świętości.

Josemaria zmarł 26 czerwca 1975 r. w Rzymie. Papież Jan Paweł II beatyfikował Josemarię 17 maja 1992 r. a 6 października 2002 r. ogłosił go świętym.

Serviam!

Św. Josemaria każdy dzień rozpoczynał od krótkiej modlitwy. Tuż po przebudzeniu się klękał i wypowiadał jedno słowo: "Serviam!", co po łacinie znaczy "Będę służył!".

JE Ks. Bp Piotra Libery uczy nas, że tę modlitwę, to krótkie zawołanie, należy odczytywać jako:

"Będę służył rodzinie, będę służył Kościołowi, będę służył społeczeństwu, będę służył drugiemu człowiekowi, będę służył siostrze czy bratu."