Święto Miłosierdzia Bożego

Pierwsza Niedziela po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

Geneza

Swięto Miłosierdzia Bożego, przypadające w drugą niedzielę wielkanocną, zostało ustanowione na prośbę samego Chrystusa skierowaną do św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.” (Dzienniczek nr 299).

W tym dniu każdy może dostąpić szczególnych łask od Jezusa Chrystusa, o czym zapewnił nas sam Zbawiciel: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” (Dzienniczek nr 699).

Święto zostało ustanowione przez Papieża św. Jana Pawła II w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej - 30 kwietnia 2000 r. Chociaż w Polsce obchodzone jest już od 1995r.

Św. Faustyna Kowalska

Helena Kowalska urodziła się 25.09.1905 r. w wsi Głogowiec. Już od siódmego roku życia odczuwała powołanie do klasztoru, ale rodzice jej na to nie zezwolili. Do szkoły chodziła tylko 3 lata, wcześnie rozpoczęła pracę zarobkową jako pomoc domowa.

1.09.1925 roku Helena wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej i przyjęła imię Faustyna. W Zgromadzeniu pełniła obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Przebywła w domach zgromadzenia w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Siostra Faustyna zmarła 5.10.1938 r. w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach. Miała 33 lata.

Przez okres swojej służby w klasztorze siostra Faustyna miała osobiste objawienia Jezusa Chrystusa, który wezwał ją, by przekazała światu orędzie Miłosierdzia. Rozmowy z Chrystusem św. Faustyna spisała w "Dzienniczku". Chrystus przekazł jej nowe formy kultu: obraz "Jezu, ufam Tobie", święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę w Godzinie Miłosiedzia.

Papież bł. Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 roku beatyfikował siostrę Faustynę, a 30 kwietnia 2000 roku ogłosił świętą.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Wraz ze świętem Miłosierdzia Bożego Jezus Chrystus przekazał nam modlitwę - "Koronkę do Miłosierdzia Bożego" odmawianą na różańcu. Jest to modlitwa przebłagalna skierowana do Boga Ojca. Modlitwę tę można odmawiać o każdej porze dnia:

Początek
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Godzina Miłosierdzia Bożego

Chrystus zmarł na krzyżu o godz 3 po południu. Godzina ta jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, kiedy szczególnie gorąco należy modlić się do Jezusa o przebłaganie za grzechy. Wyjaśnł to sam Chrystus św. Faustynie:

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego." (Dz. 1320)

A tak Chrystus polecił nam się modlić w tym szczególnym momencie:
"Staraj się w tej godzinie odprawiać:

  • Drogę Krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą;    zobacz Drogę Krzyżową...

  • a jeżeli nie możesz odprawić Drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie;

  • a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę." (Dz. 1572)

ZOBACZ TAKŻE