PRZESŁANIE

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:

abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

Proszę was o to...

Powyższe słowa, Ojciec Św. Jan Paweł II, skierował do nas w dniu 9 czerwca 1979 r. na Błoniach Krakowskich.

Serwis Obyczaje Nasze jest odpowiedzią na to wezwanie Ojca Świętego.

Portal stawia sobie za cel ukazanie całego naszego bogactwa kulturowego wyrastającego z Chrystusa. Prezentowane są tu dobrze znane i do dziś powszechnie kultywowane tradycje, uzupełnione jedynie o słowo wyjaśnienia ich genezy. Będzie tu można też znaleźć przykłady pięknych obyczajów charakterystycznych tylko dla niektórych regionów naszego kraju. Ich forma jest bardzo urokliwa, a wymowa tak głęboka, że warto by i one upowszechniały się w najdalszych zakątkach nie tylko Polski.

Prawdziwe powołanie chrześcijanina polega na przemienianiu tego świata. Nakaz ten pochodzi od samego Chrystusa (Mt 28,19-20);

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Przemieniać świat, to stale pamiętać o obecności Bożej w naszym życiu i tylko Stwórcy poświęcać wszystkie nasze uczynki, nawet te najprostrze i najbardziej banalne (1 Kor 10, 37):

"Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie".

Tą drogą idąc będziemy coraz doskonalsi, a dzieła rak naszych będą coraz wspanialsze.

Zachowując w sercach słowa św. Jan Paweł II, niech nasze życie rodzinne i społeczne rozbłyśnie światłem Tradycji, niech króluje w nim Miłość, Prawda, Piękno, Dobro i Radość.

Ad maiorem Dei gloriam!

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Tematyka Obyczajów Naszych cieszy się niegasnącą popularnością od dziesięcioleci. W ostatnich latch daje się odczuć wzrost zainteresowania tradycyjną obrzędowością naszych przodków. Każdego roku na rynku wydawniczym można znaleźć szereg ciekawych i bogato ilustrowanych pozycji z tego gatunku.

Poniżej prezentujemy jedynie wybrane pozycje. Niektóre z nich urosły już do rangi klasyki gatunku. Ten, kto pragnie dogłębnie poczuć smak i klimat minionych lat, nie może po nie nie sięgnać.

Literatura

 • Bp Józef Wysocki - "Rytuał rodzinny"
 • Oskar Kolberg - "Dzieła wszystkie"
 • Zygmunt Gloger - "Encyklopedia staropolska ilustrowana"
 • Zygmunt Gloger - "Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni"
 • Jędrzej Kitowicz - "Opis obyczajów za panowania Augusta III"
 • Zofia Kossak - "Rok Polski. Obyczaj. Wiara"
 • Teresa Mazur - "Ojców naszych obyczajem"
 • Ewa Ferenc - "Polskie tradycje świąteczne"
 • Renata Hryń-Kuśmierek, Zuzanna Śliwa - "Encyklopedia tradycji polskich"
 • Katarzyna Stefańska-Jokiel - "Przysłowia polskie"
 • Beata Kołodziej - "Rodzinne świętowanie"
 • Jan Uryga - "Rok Polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu"
 • Agata Skrukwa - "A jak będzie słońce i pogoda"
 • Barbara Ogrodowa, Justyna Górska-Siwiec - "Wielkanoc w Radomskim"
 • Przemysław Owczarek, Justyna Górska-Siwiec - "Boże Narodzenie w Radomskim"
 • Roman Landowski - „Dawnych obyczajów rok cały. Miedzy wiarą, tradycją i obrzędem”

Ilustarcje do serwisu pochodzą są ze źródeł własnych, katalogów publicznych oraz z WikiMedia Commons.

Podziel się z nami swoją opinią

Napisz do nas