KATARZYNKI

24 Listopada

Postać świętej

Według legendy św. Katarzyna była córką króla Kustosa i urodziła się w drugiej połowie III w. po Chr. w Aleksandrii, ówczesnej stolicy Egiptu. Była osobą wykształconą, ale przede wszystkim słynęła z niezwykłej urody. Dlatego też o jej względy zabiegali najznakomitsi kawalerowie, w tym cesarz Maksymian - władca wschodniej części Imperium Rzymskiego. Ona jednak jako chrześcijanka złożyła ślub dozgonnej czystości.

Za czasów panowania cesarza Maksymiana wybuchły najkrwawsze prześladowania chrześcijan. Przyszła święta była przymuszana do składania ofiar bogom pogańskim. Stanowczo odmówiła. Za karę został poddana okrutnym torturom: bito ją tak, że jej ciało było jedną raną, morzono ją głodem; łamano jej kości. Za sprawą modlitwy św. Katarzyny, podczas łamania ją kołem zstąpił anioł i spowodował, że koło się rozpadło. Ostatecznie na św. Katrzynie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie mieczem ok. roku 311 po Chr. Miała wówczas 18 lat.

Św. Katarzyna Aleksandryjska jest pochowana w klasztorze na Górze Synaj. Należy do grona najważniejszych 14 Świętych Współzałożycieli. Jest patronką cnotliwych kawalerów.

Katarzynki

Młodzi chłopcy pragnący się ożenić, proszą św. Katarzynę o wstawiennictwo w wyborze dobrej żony. Wigilię jej święta - czyli 24 listopada - poszczą i spędzają na modlitwie do świętej. Dzień ten nazywany jest Katarzynkami. W tym dniu, kawalerowie szczególnie wytężają swoje zmysły, by właściwie odczytać dawane im przez Opatrzność Bożą znaki.

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu. Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Katarzyno,
Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko,
Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusa,
Święta Katarzyno napełniona darami Ducha Świętego,
Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości,
Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,
Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach,
Święta Katarzyno, szczególna patronko uczącej się młodzieży,
Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami,
Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy,
Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata,
Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi,
Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami,
Święta Katarzyno, pogrzebana na górze Synaj,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewico i Męczenniczko,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

PRZYSŁOWIA

  • „Katarzyna Adwent zaczyna”
  • „Wigilia na Katarzyny wróży, jaka pogoda w lutym służy”
  • "Św. Katarzyna po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie"
  • „Święta Katarzyna dnia urzyna”
  • „W Katarzyny dzień jaki, cały grudzień taki”

ZOBACZ TAKŻE