OCZEKIWANIE MATKI BOŻEJ

18 Grudnia

Geneza

W Ewangelii św. Łukasza czytamy słowa wypowiedziane do Maryji podczas zwiastowania:

"Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". (Łk 1,31-33)

Maryja pokornie przyjęła wolę Bożą: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"(Łk, 1,38) Od tej chwili Maryja nosiła pod sercem Zbawiciela.

Dawniej święto obchodzone było powszechnie w wielu sanktuariach maryjnych. Później nieco o nim zapomniano, by na powrót za sprawą naszego papieża św. Jana Pawła II wróciło do świadomości wiernych. Papież prosił by:

"znów dzień Oczekiwania Najświętszej Dziewicy przybliżyć wszystkim matkom oczekującym, kobietom w błogosławionym stanie. Przecież i do nich, myśl, że znajdują się w stanie podobnym do Maryji oczekującej przyjścia na świat Jezusa, może dopiero w pełni przemówić uświadamiając, że stan ich jest naprawdę błogosławiony"

Matka Boża z Guadalupe

Najsłynnieszym wizerunkiem Matki Bożej Oczekującej Dziecka jest obraz Najświętszej Maryji Panny z Guadalupe. Matka Boża ukazała się indianinowi św. Juanowi Diego 12 grudnia 1531 r. Ubrana była w różową tunikę przepasaną czarną wstęgą, co w tradycji Azteków ozanczało, że jest brzemienna. Matka Boża poprosiła św. Juana o wybudowanie świątyni w miejscu objawień i nawrócenie się Indian.

Biskup Meksyku początkowo nie uwierzył św. Juanowi, więc ten poprosił o znak od Maryji. Maryja poleciła św. Juanowi nazbierać kwiatów do swojego płaszcza i zanieść je biskupowi. Były to róże rosnące tylko w okolicach rodzinnej miejscowości biskupa Meksyku. Gdy św. Juan rozrzucił kwiaty z płaszcza u stów biskupa, na płaszczu był wizerunek Matki Bożej z objawień. Wizerunek Matki Bożej powstał w sposób cudowny. Nie znaleziono na płaszczu żadnych śladów pędzla czy znanych barwników. Płaszcz ten jest do dzisiaj przechowywany w sanktuarium.

W 2007 roku doszło do niezwykłego wydarzenia. Podczas odprawiania Mszy św. w intencji dzieci zabitych przed narodzeniem, z obrazu wydobyło się światło, które przybrało kształt dziecka widzianego podczas badań echograficznych. Maryja pokazała tysiącom wiernych nienarodzonego Chrystusa.

Sanktuaria w Polsce

W Polsce jest wiele miejsc poświęconych Oczekującej Matce Bożej. Do najbardziej znanych należą:

  • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie
  • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie
  • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Pasierbcu
  • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępe

ZOBACZ TAKŻE